Frequently Asked
Questions

A all plant a phobl ifanc fynd?

Mae’r profiad yn addas ar gyfer pobl 18 oed neu hŷn yn unig. Nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer plant o dan 18 oed, ac nid oes man aros ar gael yn y lleoliadau.

Os na allwch chi fynd neu os ydych o dan 18 oed, gweler adrannau’r Rhaglen Ysgolion a Darganfod ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ffyrdd eraill y gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen.

Mae’r profiad yn addas ar gyfer pobl ifanc 18 oed neu hŷn yn unig. Nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer plant dan 18 oed ac nid oes man aros ar gael. Os na allwch chi fynd neu os ydych o dan 18 oed, gweler adrannau’r Rhaglen Ysgolion a Darganfod ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am ffyrdd eraill y gallwch gymryd rhan yn ein rhaglen.

A fydd gennych ystafell gotiau/loceri?

Ym mhob lleoliad bydd loceri’n cael eu darparu i chi gadw eich esgidiau a’ch eiddo cyn i chi fynd i mewn i’r profiad. Sylwch, ni allwn ddarparu lle ar gyfer eitemau mawr, fel cesys dillad, na fyddant yn ffitio mewn locer, felly rydym yn eich cynghori i ddod â chyn lleied o eiddo personol â phosibl gyda chi. Maint y loceri yw 445mm(H) x 300mm(Ll) x 318mm(D).

This site is registered on wpml.org as a development site.